ÚvodVše o kamenechRady magistry z lékárnyChcete vědět co je obsahem preventivní prohlídky pro dospělé, jak často na ni máte nárok a kdo ji provádí?

Chcete vědět co je obsahem preventivní prohlídky pro dospělé, jak často na ni máte nárok a kdo ji provádí?

Všeobecná preventivní prohlídka pro dospělé se podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí  23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Provádí ji praktický lékař pro dospělé (přesná terminologie: registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství).

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je
a) doplnění anamnézy včetně sociální (obsahuje informace o sociálních poměrech, především, kde a s kým pacient bydlí, resp. zda např. v domě s výtahem, bezbariérovém domě, jestli se o pacienta má někdo možnost v případě potřeby postarat apod., roli může hrát např. při rozhodování o délce hospitalizace), se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt hypertenze (vysoký krevní tlak), diabetes mellitus (cukrovka), poruchy metabolizmu tuků (vysoká hladina cholesterolu a/nebo triglyceridů) a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí;
b) kontrola očkování (např. proti tetanu, u osob nad 65. let: očkování proti pneumokokovým infekcím, proti chřipce aj.);
c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti* a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum (konečníkem), u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární (existující v rodině) výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování;
d) vyšetření moči diagnostickým papírkem,
e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:


1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku;
2. laboratorní vyšetření glykemie (hladiny cukru v krvi) při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30 letech věku a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření;
3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech;
4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let;
5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření;
6. laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem (cukrovka), hypertenzí (vysoký krevní tlak) nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.

*Index tělesné hmotnosti, BMI (z ang. Body Mass Index) vyjadřuje poměr výšky a hmotnosti.

Výpočet: hmotnost v kg se vydělí výškou v m2

 

BMI

Podváha

Pod 20

Norma

20 až 25

Nadváha

Nad 25

Obezita

Nad 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní prohlídka není povinná, nicméně je v zájmu každého z nás s ohledem na zodpovědnost za vlastní zdraví preventivní prohlídky využívat a absolvovat je pravidelně.
Jediné, co nás to bude stát, je trochu trpělivosti v čekárně a času tím stráveného.  

21. 5. 2018
Mgr. Radka Brichcínová

Byl pro Vás článek užitečný? Nasdílejte ho svým přátelům - klikněte na tlačítko Facebook pod tímto textem.

 

Google Pinterest sdílej článek