ÚvodNefertitis.czOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Pro náš on-line obchod www.nefertitis.cz, který provozuje Filip Příkopa se sídlem Vrchlického 220, 289 22 Lysá nad Labem, Česká republika, IČ 00915238, DIČ CZ8712191136 (dále jen jako: „Filip Příkopa") je ochrana vašich osobních dat velmi důležitá a důsledně proto dodržujeme pravidla stanovená legislativou na ochranu dat.

Osobní údaje jsou osobní údaje či údaje fyzické povahy týkající se konkrétní či identifikovatelné osoby. Tyto údaje zahrnují informace jako např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození. Informace, které nejsou přímo či nepřímo spojené s vaší skutečnou identitou – např. oblíbené internetové stánky či počet uživatelů webu – nejsou osobními údaji.

Na těchto webových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze ve stanoveném rozsahu. Za žádných okolností nebudou zde shromážděné údaje prodány či poskytnuty třetí osobě za účelem jiným, než uvedeným v těchto podmínkách.
Níže uvedené prohlášení poskytuje přehled o tom, jak zajišťujeme ochranu dat, jaká data jsou shromažďována a za jakým účelem.

Zpracování dat na těchto webových stránkách
Filip Příkopa automaticky shromažďuje a ukládá informace, které jsou přenášeny vaším prohlížečem a uchovávají se v přístupových záznamech. Ty zahrnují dále uvedené informace a data(*)
Filip Příkopa nemůže tyto informace přiřadit k jednotlivým osobám. Nedochází ke sloučení těchto dat s jinými datovými zdroji. Po provedení statické analýzy se kromě toho tyto informace mažou. Další osobní údaje, jako například vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo fotografie, se neshromažďují, pokud je ovšem neposkytnete dobrovolně, například při registraci, průzkumu, soutěži, při dohodnutém jednání nebo při podání žádosti o nějakou informaci.

Google Analytics
Tyto internetové stránky využívají aplikace Google Analytics – služba webové analytiky poskytovaná Google Inc. (dále jen „Google"). Google Analytics využívá tzv. cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují provést analýzu toho, jakým způsobem používáte danou webovou stránku. Informace generované skrze cookie o vašem přístupu a pohybu na dané internetové stránce (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na Google server umístněný v USA, kde jsou následně uloženy. Google získal certifikaci potvrzující, že příjem a ochrana osobních údajů pocházejících z Evropské Unie je v souladu s U. S. Safe harbor programem. Google využije tyto údaje k evaluaci vaší návštěvy na internetové stránce, k vytvoření zprávy o pohybu na stránce pro poskytovatele webů a za účelem poskytnutí dalších služeb spojených s webem a pohybem na Internetu. V případě, že to bude vyžadováno právním předpisem, poskytne Google tyto informace také třetím osobám. To platí i v případě, kdy tyto údaje zpracovávají třetí osoby jménem Google. Google nepropojí vaši IP adresu s jinými jemu dostupnými údaji. Procházením webových stránek www.nefertitis.cz dáváte svůj souhlas s využitím těchto cookies. Instalaci cookies můžete odmítnout provedením příslušného nastavení na vašem prohlížeči. Vezměte nicméně na vědomí, že v takovém případě vám nemusí být k dispozici všechny funkce na tomto webu. Používáním těchto webových stránek dáváte souhlas ke zpracování údajů, které o vás Google shromažďuje, a to způsobem a za účelem výše uvedeným.

Souhlas poskytnutý Google Analytics ke shromažďování a ukládání údajů může být kdykoliv odvolán skrze nástavbu prohlížeče dostupnou zde. Kromě toho tyto webové stránky používají funkci anonymity IP adresy, aby bylo zajištěno, že je tento údaj zpracován pouze Googlem ve zkrácené verzi, aby byla zcela vyloučena možnost propojení s konkrétní osobou.

Použití a zpřístupnění osobních údajů
Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme výhradně pro účely technické správy webových stránek a k vyřízení vaší objednávky, popřípadě jiného vašeho přání a požadavku, např. k odpovědi na váš dotaz. Informace, které od vás získáme skrze vaši registraci na www.nefertitis.cz, jež slouží zároveň jako souhlas k zasílání novinek z www.nefertitis.cz, použijeme výhradně pro zasílání vámi vyžádaných novinek a oznámení, popřípadě budou automaticky použity při zpracování vaší další případné objednávky.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným osobám (i) za účelem splnění smlouvy, tedy vyřízení vaší objednávky, typicky jde o údaje nezbytné pro dopravu vašeho zboží; (ii) s vaším výslovným souhlasem, tento nám pro účely dopravy poskytujete odsouhlasením našich obchodních podmínek; (iii) pokud jsme tak povinni dle právních předpisů, (iv) osobám, které poskytují služby pro firmu Filip Příkopa; či v případě, kdy poskytnutí údajů považujeme za nezbytné či vhodné k zabránění vzniku fyzické újmy nebo finanční ztráty; dále v souvislosti s vyšetřováním podezření na nezákonné jednání či v případě skutečného nezákonného jednání.

Cookies
Některé internetové stránky používají takzvané cookies. Mají za cíl usnadnit, zefektivnit a zabezpečit náš pohyb na Internetu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a shromažďovány prohlížečem. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. „session cookies". Ty se automaticky mažou při zavření prohlížené stránky. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Pokud si nepřejete, aby se cookies ukládaly na vašem pevném disku, upravte v tom smyslu nastavení vašeho prohlížeče.

Aktualizace www.nefertitis.cz
Pokud si přejete dostávat informace o aktualitách na našem webu, zašlete nám vaši platnou e-mailovou adresu či adresu, jejíž vlastník souhlasí s příjmem těchto aktualit. Svůj souhlas se shromažďováním vašich údajů a e-mailové adresy či souhlas s tím, že jsou využívány za účelem zasílání aktualizací, můžete kdykoliv odvolat na adrese: info@nefertitis.cz.

Bezpečnost
Jako součást administrace naší webové stránky jsme provedli adekvátní technické a organizační zabezpečení, abychom zabránili úmyslné či náhodné manipulaci s vašimi údaji, jejich zpřístupnění třetím osobám, ztrátě, vymazání anebo jejich modifikaci. Toto zabezpečení neustále zlepšujeme v souladu s technickým pokrokem.

Vaše práva
Máte právo na přístup k osobním údajů týkajících se vaší osoby. Dále máte právo být kdykoliv informováni o údajích, které se vás týkají, o jejich zdroji a příjemcích, a o účelu, za kterým jsou shromažďovány. Navíc máte právo požadovat opravu nesprávných údajů nebo mít námitky proti zpracování vašich osobních dat. Tato práva mohou být uplatněna kontaktováním emailové adresy info@nefertitis.cz.

Vyhrazujeme si právo limitovat nebo zamítnout přístup či opravu údajů v případě neopodstatněného či nesplnitelného požadavku, či v jiných případech upravených platným právem.

Další informace
Vaše důvěra je pro nás důležitá, a proto vám rádi zodpovíme vaše otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, které nejsou zmíněny v tomto prohlášení o soukromí, nebo požaduje podrobnější informace v jakékoliv záležitosti, kontaktujte nás prosím bez váhání na této emailové adrese: info@nefertitis.cz.


© Filip Příkopa. Všechna práva vyhrazena.

(*)
• typ/verze prohlížeče
• použitý operační systém
• referenční URL (předchozí navštívená stránka)
• označení počítače, ze kterého navštěvujete stránky (IP adresa)
• čas požadavku na server