ÚvodInformace o Feng Shui

Informace o Feng Shui

Feng Shui nebo také Feng Šuej je tradiční čínské umění a věda zabývající se životem a harmonií s okolním prostředím. Vychází z tisíce let starých pravidel a zkušeností, které pocházejí ze staré Číny. Obecně lze říci, že jde o nalezení rovnováhy lidského života, o vytvoření šťastného domova a vhodného pracoviště.

Buddha zen koláž feng shui článek Feng Shui 1

Feng šuej dokáže přilákat prosperitu, nastoluje harmonii v životě a ve vztazích, zlepšuje zdraví a životní situaci. Zjednodušeně můžeme říci, že Feng Shui se snaží uspořádat věci v místnosti tak, aby energie čchi mohla volně proudit každým koutem, čímž se zlepší životní podmínky a nastolí se rovnováha. Feng Šuej se nejčastěji používá v domácnostech, ale výjimkou nejsou ani firemní prostory, kanceláře, prodejny a administrativní budovy.

Školy Feng Shui

V současné době existuje několik moderních směrů Feng Šuej. Za nejúčinnější jsou však pokládány tradiční školy, které jsou zaměřeny vždy na individuální a konkrétní osobu nebo skupinu lidí. Dosáhne se tak mnohem lepších výsledků, než při vytváření univerzálního prostředí, které by mělo být vhodné pro všechny členy domácnosti.

Učení Feng Shui je rozděleno na 7 škol, které se mezi sebou různě kombinují. Zmínit můžeme například:

-        školu kompasu,

-        školu tvaru (formy),

-        školu Pa-Kua a

-        školu intuitivního Feng Šuej.

Feng Shui se snaží využít energii okolí ve svůj prospěch. Může jít o energii nábytku, rostlin, osob nebo místností. Usiluje o udržení rovnováhy mezi vodou a větrem. Z tohoto spojení vody a větru také pochází označení Feng Shui: vítr (feng) + voda (shui).

Elementy Feng Shui

Prastaré učení Feng Shui pracuje s polaritou jing a jang a s pěti základními elementy:

-        voda

-        dřevo

-        kov

-        oheň

-        země

Tyto elementy se snaží uvést do rovnováhy pomocí barev, tvarů, vůní, zvuků a materiálů. Feng shui napomáhá také při léčení a předcházení nemocem. Správně uspořádaný byt či dům nám může rovněž pomoci od rodinných či mileneckých problémů, rozepří a hádek.

Podrobnější informace o využití léčivých kamenů a křišťálů ve Feng Shui najdete zde.