ÚvodVše o kamenechRady magistry z lékárnyVíte jak dlouho platí recept a poukaz na zdravotnický prostředek?

Víte jak dlouho platí recept a poukaz na zdravotnický prostředek?

Ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů se léčivé přípravky předepisují na lékařský předpis v elektronické podobě. Vystavení receptu v listinné podobě je přípustné ve výjimečných případech specifikovaných vyhláškou.

 • Pacient má svobodnou volbu lékárny.

 • V souvislosti s elektronickým receptem se zakazuje reklama.  

 • Veterinární léčivé přípravky se předepisují na recept v listinné podobě.

Podle vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, platnost receptu závisí na druhu léčivého přípravku, který je předepsán.

Recept s předepsanými

a) antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky platí nejdéle 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení, pokud nejde o léčivé přípravky pro místní použití.

 • platnost se vztahuje na všechna antibiotika nebo antimikrobiální chemoterapeutika, která se polykají;

 • injekční léková forma je vykazována zdravotní pojišťovně lékařem na specifickém dokladu, pro její předpis se lékařský tiskopis nepoužívá;

 • recept pro antibiotika v lokální lékové formě (masti, pasty, krémy, gely) platí 14 kalendářních dnů počínaje dnem vystavení;

b) ostatními léčivými přípravky platí 14 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok;

 • pokud by chtěl lékař platnost receptu prodloužit, musí to na receptu vyznačit.

(2) Recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok.

 • v případě, že zdravotní stav pacienta nevyžaduje kontrolní návštěvu u lékaře každé 3 měsíce, může lékař vystavit opakovací recept v počtu balení na 3 měsíce a s počtem opakovaných výdejů odpovídajícím léčbě max. na 1 rok;

 • pacient si může vyzvednout všechna balení najednou, nebo postupně v průběhu platnosti receptu. Postupné vyzvedávání je racionálnější s ohledem na možnost změny zdravotního stavu a tím i změny léčivého přípravku;

 • v případě postupného vyzvedávání vrátí lékárna pacientovi originál papírového tiskopisu s razítkem výdeje a pro vyúčtování zdravotní pojišťovně si ponechá výpis;

 • v případě elektronického receptu pacientovi zůstává identifikátor (12místný kód, který kombinuje číslice a písmena a je vyjádřen čárovým kódem, obvykle je na papírovém tiskopisu, ale může být i formou SMS nebo zaslaný e-mailem).

 (3) Recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství, nebo je-li na receptu uvedeno „Akutní péče“ nebo „Neodkladná péče“, platí nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení; přičemž kalendářním dnem je míněna i sobota a neděle, nejen pracovní den.

Výpis z receptu

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení, nebo jestliže na receptu jsou předepsány 2 druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán nebo pacient nechce čekat na objednání, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu s označením „Výpis“.

V případě, že se jedná o výpis z papírového tiskopisu, obsahuje výpis údaje původního receptu. Pokud se jedná o elektronický recept, tak „výpis“ pozbývá významu, protože údaje o výdejích jsou zaznamenány v centrálním úložišti receptů a pacientovi k dalšímu identifikátor.

Výpis platí stejně dlouhou dobu, jako by platil původní recept s ohledem na předepsané léčivé přípravky.

Pokud by se pořizoval výpis z receptu, na který byla předepsána antibiotika pro vnitřní užití, mělo by být v zájmu pacienta vyzvednout si přípravek co nejdříve, a to s ohledem na včasné započetí léčby. 

Ze zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lze poukaz vystavit pouze v listinné podobě (nikoliv v elektronické).

 • Pokud je předepsán zdravotnický prostředek, který není hrazen nebo je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze částečně, lékař je povinen pacienta na tuto skutečnost upozornit.

 • Zdravotnický prostředek může být vydán pouze v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce.

 • V souvislosti s poukazem je zakázaná reklama.

Poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak.

3. 5. 2018
Mgr. Radka Brichcínová

Byl pro Vás článek užitečný? Nasdílejte ho svým přátelům - klikněte na tlačítko Facebook pod tímto textem.

Google Pinterest sdílej článek