ÚvodVše o kamenechRady magistry z lékárnyChcete vědět, které nepovinné očkování Vám ze zákona uhradí zdravotní pojišťovny?

Chcete vědět, které nepovinné očkování Vám ze zákona uhradí zdravotní pojišťovny?

Tento článek obsahuje nepovinné očkování za zákonem stanovených podmínek. 

Ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se hradí mimo jiné i očkovací látky proti vybraným původcům onemocnění, a to v provedení tzv. ekonomicky nejméně náročném. Ekonomicky nejméně náročná varianta znamená, že je stanovena pevná částka pro úhradu zdravotní pojišťovnou pro všechny přípravky (v tomto případě vakcíny), které jsou určeny pro prevenci proti jednomu onemocnění a zároveň musí být zajištěn alespoň 1 přípravek, který bude hrazen plně, tzn. bez doplatku pacienta. Výše úhrady a jméno plně hrazeného přípravku se může měnit v závislosti na nedostupnosti jednoho přípravku na českém trhu (např. ukončením registrace), snížení ceny u jednoho z přípravků pod stanovenou úhradu, nebo naopak zvýšením ceny ve veřejném zájmu (v případě, že se jedná o jediný přípravek, který není nahraditelný, zdravotní pojišťovny ve veřejném zájmu souhlasí s navýšením ceny, aby zajistily dostupnost ať už léčivého přípravku určeného pro léčbu nebo prevenci aj.). 

Nepovinná očkování, hrazená ze zákona o zdravotním pojištění za stanovených podmínek jsou následující:  

  1. proti chřipce - u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii (odnětí sleziny) nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem (cukrovkou) a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem;

  2. proti pneumokokovým infekcím u dětí, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce;

  3. očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů;

  4. proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Od 1. 1. 2018 je očkování hrazeno jak dívkám, tak chlapcům;

  5. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Očkování provádí obvykle praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost (případně gynekolog - očkování proti lidskému papilomaviru).  

Pokud máte o některé z výše uvedených očkování zájem (jedná se o očkování nepovinné), konzultujte svého registrujícího praktického lékaře. Ať už lékaře požádáte o očkování sami, nebo Vám očkování doporučí lékař, je postup následující: 

Očkování proti chřipce - v případě potřeby se očkuje každý rok s ohledem na proměnlivost viru chřipky. Očkování je doporučeno v období před předpokládaným výskytem chřipky, tj. od září do poloviny prosince. Jedna vakcína je vždy plně hrazena. Očkovací látku si zajistí lékař, po aplikaci jí vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. V případě, že bude použita vakcína, která má stanovený doplatek, zaplatí ho pacient přímo v ordinaci. Je to pouze v takovém případě, že nebude požadovat očkovací látku bez doplatku, na kterou má automaticky právo. 
V případě, že by lékař předepsal recept, nebude přípravek zdravotní pojišťovnou uhrazen, neboť podmínky úhrady stanoví vykázání lékařem, nikoliv lékárnou. Nebude proplacen ani zpětně na žádost pacienta, neboť to právní předpisy v ČR neumožňují. 

Očkování proti pneumokokovým infekcím u dětí - očkuje se částečně hrazeným léčivým přípravkem PREVENAR 13 nebo plně hrazeným léčivým přípravkem SYNFLORIX. Očkovací látku si zajistí lékař, aplikaci vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. Případný doplatek hradí zákonný zástupce v ordinaci.
V případě, že by lékař předepsal recept, nebude přípravek zdravotní pojišťovnou uhrazen, neboť podmínky úhrady stanoví vykázání lékařem, nikoliv lékárnou. Nebude proplacen ani zpětně na žádost pacienta, neboť to právní předpisy v ČR neumožňují. 

Očkování proti pneumokokovým infekcím u dospělých - od 1. 9. 2017 je plně hrazen léčivý přípravek PREVENAR 13. Aplikace vakcíny je jednorázová, nutnost přeočkování zatím není stanovena. Očkovací látku si zajistí lékař.
V případě, že by lékař předepsal recept, nebude přípravek zdravotní pojišťovnou uhrazen, neboť podmínky úhrady stanoví vykázání lékařem, nikoliv lékárnou. Nebude proplacen ani zpětně na žádost pacienta, neboť to právní předpisy v ČR neumožňují. 

Očkovací schéma proti pneumokokovým infekcím:

Název vakcíny   Věk při podání očkovací dávky Celkový počet dávek
PREVENAR 13
SYNFLORIX
základní očkování třemi dávkami kojenci ve věku 6 týdnů až 6 měsíců 3 dávky po 0,5 ml, přičemž první dávka obvykle ve 2. měsíci věku (nejdříve ve věku 6 týdnů) a dále s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami
+ doporučuje se podat čtvrtou (posilující) dávka ve věku 11 až 15 měsíců
alternativní očkování dvěma dávkami kojenci ve věku 6 týdnů až 6 měsíců 2 dávky po 0,5 ml, přičemž první dávka ve 2. měsíci věku, druhá dávka o 2 měsíce později
+ doporučuje se podat třetí (posilující) dávku ve věku 11 až 15 měsíců
  předčasně narozené děti (před 37. týdnem těhotenství) 3 dávky po 0,5 ml, přičemž první dávka obvykle ve 2. měsíci věku (nejdříve ve věku 6 týdnů) a dále s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami
+ doporučuje se podat čtvrtou (posilující) dávka ve věku 11 až 15 měsíců
dříve neočkovaní kojenci a děti ve věku více než 7 měsíců kojenci ve věku 7 až 11 měsíců 2 dávky po 0,5 ml s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami
+ doporučuje se podat třetí dávku ve 2. roce života
děti ve věku 12 až 23 měsíců 2 dávky po 0,5 ml s intervalem nejméně 2 měsíce mezi dávkami
děti a dospívající ve věku 2 až 17 let   1 samostatná dávka po 0,5 ml
dospělí 18 let a starší pacienti   1 samostatná dávka po 0,5 ml, přičemž potřeba revakcinace následnou dávkou nebyla stanovena
speciální populace jedinci s chorobami jako je např. srpkovitá anémie nebo HIV infekce může být podána 1 dávka po 0,5 ml
jedinci po transplantaci krvetvorných kmenových buněk 3 dávky po 0,5 ml, přičemž první dávka se podává 3 až 6 měsíců po transplantaci krvetvorných buněk a dále s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami
+ doporučuje se podat čtvrtou (posilující) dávka 6 měsíců po třetí dávce
PNEUMO 23
(do 1. 9. 2017)
základní očkování   1 dávka po 0,5 ml
Přeočkování je doporučenou 1 dávkou 0,5 ml každých 3 až 5 let pro osoby ve vysokém riziku onemocnění pneumokokovou infekcí

Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce - postupuje se stejně jako u předchozího očkování s tím, že očkovací látku si zajistí lékař, po aplikaci jí vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. V případě, že by lékař předepsal recept, nebude přípravek zdravotní pojišťovnou uhrazen, neboť v podmínky úhrady stanoví vykázání lékařem, nikoliv lékárnou. Nebude proplacen ani zpětně na žádost pacienta, neboť to právní předpisy v ČR neumožňují. 

Očkování proti lidskému papilomaviru - v případě potřeby se očkování hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění zahajuje v období od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Očkuje se přípravkem CERVARIX, který je bez doplatku, od 1. 5. 2018 přípravkem GARDASIL (nahradil přípravek SILGARD) nebo GARDASIL 9, které jsou hrazeny pouze částečně, a to do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty, přičemž ta je stanovena ve výši 1765,79 Kč pro jednu dávku. Doplatky nejsou stanoveny pevně, mohou se tudíž lišit. O doplatku Vás bude informovat lékař. Ostatní vakcíny nemají stanovenou úhradu. Očkovací látku si zajistí lékař, po aplikaci ji vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. V případě, že bude použita vakcína, která má stanovený doplatek, zaplatí ho zákonný zástupce přímo v ordinaci. V případě, že by lékař předepsal recept, nebude přípravek zdravotní pojišťovnou uhrazen, neboť podmínky úhrady stanoví vykázání lékařem, nikoliv lékárnou. Nebude proplacen ani zpětně na žádost pacienta, neboť to právní předpisy v ČR neumožňují. 

Očkovací schéma - závisí na věku v době podání 1. dávky:

Název vakcíny Věk při podání první dávky Celkový počet dávek
CERVARIX 9 až 14 let 2 dávky, přičemž 2. dávka se podává mezi 5 až 13 měsíci po první dávce
od 15 let 3 dávky, přičemž druhá dávka se podává za měsíc po první dávce a třetí za 6 měsíců po druhé dávce; podle potřeby může být dávkování upraveno
GARDASIL 9 až 13 let 2 dávky, přičemž druhá dávka se podává za 6 měsíců po první dávce, pokud se druhá dávka podá dříve než 6 měsíců po první dávce, je nutno vždy podat třetí dávku.
Alternativně lze vakcínu podat ve třídávkovém očkovacím schématu (0,5 ml v 0., 2. a 6. měsíci). Druhou dávku je nutno podat nejméně 1 měsíc po první dávce a třetí dávku nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny 3 dávky musí být podány během jednoho roku.
od 14 let 3 dávky, přičemž druhá dávka se podává nejméně měsíc pro první dávce a třetí nejméně 3 měsíce po druhé dávce; všechny tři dávky musí být podány v jednom roce
GARDASIL 9 9 až 14 let 2 dávky, přičemž druhá dávka se podává 5 až 13 měsíců po první dávce; pokud je druhá dávka podána dříve než 5 měsíců po první dávce, vždy se má podat třetí dávka.
od 15 let přípravek lze podat podle třídávkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka se má podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce.
Všechny 3 dávky musí být podány v průběhu 1 roku.

V případě, že zdravotní důvody neumožní očkování ve stanoveném věkovém intervalu, může registrující lékař požádat pojišťovnu o schválení výjimky s doloženým zdůvodněním. 

21. 4. 2018 (aktualizováno 14. 6. 2018)
Mgr. Radka Brichcínová

Byl pro Vás článek užitečný? Nasdílejte ho svým přátelům - klikněte na tlačítko Facebook pod tímto textem.

Google Pinterest sdílej článek