ÚvodVše o kamenechKameny pro čakryKameny pro jednotlivé čakry

Kameny pro jednotlivé čakry

CO JE ČAKRA

Aby bylo lidské tělo zdravé, je třeba, aby jeho čakry byly v rovnováze, správně fungovaly a přijímaly bioenergii. Slovo čakra pochází ze sanskrtu (jeden z nejstarších známých jazyků) a v překladu znamená kruh nebo kolo. Čakry jsou podle hinduismu energetická centra člověka nacházející se podél vertikální osy těla. Dělíme je na hlavní a vedlejší. Jsou spojeny hlavními meridiány (soustava drah, jimiž proudí energie uvnitř těla). Důležitých je sedm hlavních čaker a sedm párů vedlejších čaker. Celkově je čaker několik tisíc, ale většího významu jen asi 40 z nich.

Čakry se podobají trychtýřovitým květním kalichům (často připodobňovány lotosovým květům), které se neustále točí v podobě víru. To způsobuje, že potřebná okolní energie je vtahována dovnitř a ta nevhodná zase vyfukována ven. Většinou se čakry otáčejí doprava a jejich průměrná velikost je u zdravého jedince 10-15 cm. Každé čakře je přiřazena jedna odpovídající barva.

Poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry, odblokované, vyčištěné a v harmonii, je harmonický i život člověka.

VÝBĚR VHODNÝCH KAMENŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ČAKER

Výběr vhodných kamenů – pohodrahokamů a léčivých kamenů a minerálů pro odblokování jednotlivých čaker se v odborné literatuře velmi liší – stejně jako je tomu u výběru kamenů podle zvěrokruhu. Přinášíme Vám proto jednoduchý přehled drahých kamenů podle jednotlivých čaker, jež jsou často zmiňovány v literatuře na téma čaker.

První čakra MULADHARA - kořenová čakra

Drahé kameny pro první čakru: achátheliotrophematitčervený korálgranátkarneolsardonyxšedý achát,rodochrozitrubíntygří oko

Druhá čakra SVADHISTANA - čakra na podbřišku, často uváděná i jako sakrální či společenská

Drahé kameny pro druhou čakru: citrínkarneolměsíční kámentygří okozlatý topaz,

Třetí čakra MANIPURA - čakra solar plexus

Drahé kameny pro třetí čakru: avanturín, citrínjantarmalachitsluneční kámenrůženíntygří okotopazzáhněda

Čtvrtá čakra ANAHATA - srdeční čakra

Drahé kameny pro čtvrtou čakru: amazonitavanturín, jadeitkunzitnefritolivínsmaragdrůženínturmalín

Pátá čakra VIŠUDHA - krční čakra

Drahé kameny pro pátou čakru: akvamarínchalcedonlapis lazulimodrý achátmodrý turmalínpyritsokolí okotyrkys

Šestá čakra ADŽNA - čakra třetího oka

Drahé kameny pro šestou čakru: ametystazuritfluoritkřišťállapis lazuli

Sedmá čakra SAHASRARA - korunní čakra

Drahé kameny pro sedmou čakru: ametystcelestínfluorit fialovýjadeitkřišťál

Pokud jsme Vám alespoň trochu pomohli ve Vašem výběru, velice nás to těší!

Budeme rádi, pokud s námi budete sdílet Vaše názory a zkušenosti k tomu tématu na našem Facebook profilu

Google Pinterest sdílej článek

Související produkty